2014.08.26
Ny tariff för antologihonoraret

Antologihonoraret justeras i enlighet med den procentuella förändringen av konsumentprisindex (KPI).

Grundhonoraret i musikantologiavtalet uppgår för perioden 1 juli 2014 – 31 december 2014 till 69,80 kr för musikantologier med ett omfång upp till 80 sidor och till 59,71 kr för musikantologier överstigande 80 sidor.