2017.02.08
Ny tariff för antologihonoraret

Antologihonoraret justeras i enlighet med den procentuella förändringen av konsumentprisindex (KPI).

Grundhonoraret i musikantologiavtalet uppgår för perioden 1 januari 2017 – 30 juni 2017 till 70,70 kronor för musikantologier med ett omfång upp till 80 sidor och till 60,48 kronor för musikantologier överstigande 80 sidor.