2020.03.27
Nytt krispaket till småföretagare som drabbas av coronavirusets följder

Regeringen har gått ut med ett nytt krispaket som kan vara till hjälp för våra medlemmar. Stödpaketet ska särskilt lindra konsekvenserna av coronapandemin för små och medelstora företag. Det nya stödet innebär bland annat slopade arbetsgivaravgifter, sänkta hyreskostnader, statlig lånegaranti och möjligheten att spara hela sin skattepliktiga vinst från förra året.

Statlig lånegaranti
Det innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronaviruset fått ekonomiska svårigheter. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank. Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor men undantag kan ges.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
Förslaget gäller också tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars till 30 juni 2020, då enbart ålderspensionsavgiften betalas. För egenföretagare föreslås nedsättning av egenavgifterna. Det gäller för upp till 30 anställda och deras lön upp till 25000 kr.
Tillfällig rabatt för hyreskostnader
Förslaget innebär även rabatt på hyreskostnader på upp till 50 procent av den fasta hyran, där staten går in med 50 procent av hyresnedsättningen. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april till 30 juni.

Sänkt skatt för egenföretagare
De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond som sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Det betyder att många kan få tillbaka skatt de betalat 2019. Förslaget innebär också att nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning ska utvidgas.

Läs mer om regeringens förslag här >