2010.06.02
SMFF i Almedalen

SMFF kommer att tillsammans med andra upphovsrättsorganisationer som Ifpi, Svenska Förläggareföreningen, Filmfolket och Dataspelbranschen m.fl. att närvara under Almedalsveckan, 6-8 juli . Genom att finnas på plats under politikerveckan vill vi fortsätta öka förståelsen och kunskapen för de kulturskapande branscherna och vikten av en fungerande upphovsrätt.

KULTUR FÖR ALLA
Upphovsrätt behövs för kulturens fortlevnad, för fri debatt och opinionsbildning, för utbildning och journalistik, för ett demokratiskt samhälle.
I Sverige har upphovsrätten haft denna roll i 200 år. Den är fortsatt nödvändig, även i nya former för ny teknik.

Alla kulturverksamma, med den enskilde upphovsmannen i fokus, ska kunna verka och försörja sig på sina yrken. Yttrandefrihet krävs för att möjliggöra fritt kreativt kulturskapande. Den kulturella mångfalden hotas om det inte finns en upphovsrätt som möjliggör försörjning för de som skapar, producerar och distribuerar kultur.

En rik amatörkultur behövs som grogrund för kulturens utveckling – men denna kräver också möjligheter för duktiga amatörer att utvecklas till professionella kulturutövare som kan försörja sig.

En rik KULTUR FÖR ALLA kräver en upphovsrätt som fungerar även i framtiden!

För komplett program se webbsidan: www.kulturforalla.se