2012.05.11
Stim får ny styrelseordförande

Kjell-Åke Hamrén har arbetat i trettio år som violinist, pedagog och musikförläggare. Mellan 1999 och 2009 var han ordförande i Svenska Musikförläggareföreningen (SMFF) och i den rollen ledamot av Stims styrelse. Under de sista åren på SMFF var Kjell-Åke Hamrén även ordförande i styrelsen för ICMP (The International Confederation of Music Publishers).

Sedan Kjell-Åke Hamrén lämnade ordförandeskapet i SMFF har han dels arbetat med ett samverkansprojekt mellan kultur och samhällsliv inom Hudiksvalls kommun, dels tagit initiativ till kammarmusikfestivalen Musik mellan fjärdarna (med Norra Hälsinglands konsertförening som arrangör) samt till Norrbodagarna, en festival för rock, jazz, allsång, folkmusik på landsbygden några mil väster om Hudiksvall.

Kjell-Åke Hamrén betonar Stims roll för att främja förutsättningarna för att ny musik ska kunna skapas och spridas.

– Något förenklat kan hela musikbranschen ses som ett slags innovationssystem, med en lång rad av aktörer som utifrån olika utgångspunkter främjar tillkomsten och spridningen av musik. Och mitt i detta konstnärliga innovationssystem finns Stim som en helt central plattform, rentav som själva navet kring vilket olika nätverk och informationsflöden cirkulerar.

I Stims styrelse sitter representanter för Föreningen Svenska Tonsättare (FST), Svenska Kompositörer Av Populärmusik (SKAP), Svenska Musikförläggareföreningen (SMFF), en arbetstagarrepresentant samt två externa ledamöter.