2013.06.27
Strategi för ökad musikexport

Undersökningen visar när, var och hur musikbranschen gör insatser för att öka exporten, samt vilka insatser man skulle vilja göra i framtiden. Syftet med strategin är att skapa en gemensam förståelse för musikexport mellan branschen och det offentliga, och på så sätt underlätta politiska prioriteringar.

Med utgångspunkt i undersökningen uppmanas regeringen till sex åtgärder för att effektivisera de insatser som görs för att främja svensk musikexport.

Regeringen bör:

  • Skapa en departementsöverskridande och långsiktig statlig strategi för internationalisering och musikexport.
  • Tillsätta en koordinator för kreativa näringar mellan utrikes-, närings- och kulturdepartementen.
  • Tillsätta en koordinator för internationalisering och musikexport mellan myndigheterna Svenska institutet, Business Sweden, Visit Sweden, Tillväxtverket, Kulturrådet, Statens Musikverk, Konstnärsnämnden.
  • Arbeta för att stärka upphovsrätten och möjligheterna till upphovsrättsliga intäkter från utlandet.
  • Planera statens främjandeinsatser långsiktigt och i dialog med branschen.
  • Flytta medel till exportfrämjande av musik i utrikesmyndigheternas budgetar (från Sverigebildsfrämjande).

Hela exportstratigin finns att läsa på Musiksveriges webb.
Där kan du också läsa hela pressreleasen