Titti Mangert ny ordförande för Musikförläggarna
2020.04.23
Titti Mangert ny ordförande för Musikförläggarna

Musikförläggarnas årsstämma har utsett Kerstin “Titti” Mangert till ny ordförande efter Eric Hasselqvist. Samtidigt får föreningen ett nytt arbetssätt med en arbetande styrelseordförande som kommer att verka från föreningens kansli med strategiska frågor och vara talesperson för Musikförläggarna.

Titti Mangert har en lång erfarenhet från musikbranschen. Hon har varit både ekonomi- och utvecklingschef på Stim och var med att starta upp ICE, International Copyright Enterprise. Nu arbetar hon i båda bolagens styrelser. Hon är vd i det norska musikförlaget Arctic Rights Management, som även etableras i Sverige under våren.

Sedan 2013 har Titti Mangert arbetat i Musikförläggarnas styrelse och de senaste sex åren har hon varit föreningens Skattmästare. På dagens årsstämma valdes hon till ordförande och ska nu driva arbetet att implementera en ny strategi och ett nytt arbetssätt.

– Det är en väldigt välskött förening, där medlemmarna har visat en hög nöjdhetsgrad, så det handlar inte om att förändra något i grunden utan om att omdisponera och prioritera. Till exempel genom tydligare kravställning på Stim, både vad gäller licensiering, servicegrad, effektivitet och den strategiska utvecklingen. Jag ser samtidigt ett behov av ännu mer samverkan mellan oss, Skap, FST och Stim, säger Titti Mangert.

Titti Mangert kommer i och med uppdraget att jobba deltid från föreningens kontor som arbetande styrelseordförande. I den rollen kommer hon att driva föreningens strategiska frågor och externa representation medan Marit Woody, som är operativ chef, ansvarar för Musikförläggarnas verksamhet.

Den nya ordföranden vill också öka fokuset på förlagens affärsverksamhet och lyfta frågorna om de villkor som är utmanande för förlagen idag. Ett självklart område just nu är den fördröjda effekt coronakrisen kommer att ha för musikförlagen. De största konsekvenserna av inställda konserter, nedstängda biografer, restauranger, hotell och annan verksamhet drabbar musikförlagen först under hösten och kommer sannolikt att påverka avräkningar en lång tid därefter. Sedan kommer föreningen att fortsätta att tydliggöra förlagens roll i branschen, arbeta för flexibla licensieringsmodeller med rimlig ersättning och att skapa förståelse för upphovsrättens betydelse.

I samband med årsstämman valdes Ellinor Gyllenstierna, tidigare föreningsjurist på Musikförläggarna, till ny ledamot i styrelsen. Nya i styrelsen är också Filiz Erat Edhlund, vd på Gehrmans och Jonas Eriksson, Legal & Business Affairs Manager på Cosmos Music. Mimmi Bashiri, Gunnar Helgesson och tidigare ordföranden Eric Hasselqvist lämnade samtidigt sina uppdrag i styrelsen.